Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy

We komen allemaal in ons leven moeilijkheden en problemen tegen.
Soms zijn dit kleine, gemakkelijke dingen die snel opgelost kunnen worden of vanzelf  weer voorbijgaan. Soms ontstaan er echter moeilijkheden, problemen, belemmeringen die zwaarder en langduriger van aard zijn. Dan kan het soms lastiger zijn om hiermee om te gaan. Iedereen heeft bijna non stop gedachten en gevoelens, ook in dergelijke moeilijkere situaties. Soms kunnen deze gedachten en gevoelens met je op de loop gaan, je overweldigen.

Met ACT gaan we samen op zoek naar wat voor jou belangrijk is, wat jouw waarden zijn. En hoe je vandaaruit jouw leven vormt kunt geven, kunt gaan handelen naar die waarden en om leren gaan met de problemen die jij tegenkomt. Welke ACTies daar momenteel toe bijdragen en welke ACTies jou daarin momenteel belemmeren. Wat doe je nu wel, wat je níet meer wilt doen? Wat doe je nu niet, wat je wél wilt doen?
Met elkaar gaan we daarnaar opzoek en ga je aan de slag.